Извършва се миграция на данни от старата система. Регистърът е непълен.

Регистри на българската адвокатура

Инструкции за употреба