Регистри на българската адвокатура

Регистрите на адвокатурата са създадени на основание разпоредбите на чл.147-148 от Закона за адвокатурата и Наредба №3 на Висшия адвокатски съвет от 20.11.2020 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети.